Chants~Oli

KUMULIPO ~ The Chant of CREATION

kumulipo

Na Aumakua

IMG_3113

Na ‘Aumakua mai ka la hiki a ka la kau!
Mai ka ho’oku’i a ka halawai
Na ‘Aumakua ia Kahinakua, ia Kahina’alo
Ia ka’a ‘akau i ka lani
‘O kiha i ka lani
‘Owe i ka lani
Nunulu i ka lani
Kaholo i ka lani
Eia na pulapula a ‘oukou ‘o ka po’e Hawai’i
E malama ‘oukou ia makou
E ulu i ka lani
E ulu i ka honua
E ulu i ka pae’aina o Hawai’iE ho mai i ka ‘ike
E ho mai i ka ikaika
E ho mai i ke akamai
E ho mai i ka maopopo pono
E ho mai i ka ‘ike papalua
E ho mai i ka mana.
‘Amama ua noa.Ancestors from the rising to the setting sun
~ ~ ~
From the zenith to the horizon
Ancestors who stand at our back and front
You who stand at our right hand
A breathing in the heavens
An utterance in the heavens
A clear, ringing voice in the heavens
A voice reverberating in the heavens
Here are your descendants, the HawaiiansSafeguard us
That we may flourish in the heavens
That we may flourish on earth
That we may flourish in the Hawaiian islands
Grant us knowledge
Grant us strength
Grant us intelligence
Grant us understanding
Grant us insight
Grant us power
The prayer is lifted, it is free.
Eia Makou Amama Ua Noa ~ And So it Is.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Fires of Pele~Prophecy of Lemuria

03 A Kahea of Lokahi Unity to Awaken to Peace

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

E Nana I Ke Kumu

goddess 2

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Aia Lä `O Pele I Hawai`i (Pele Is At Hawai`i) – Hula Ala`apapa

hula girl sunset

Aia lä `o Pele i Hawai`i, `eä
Ke ha`a mai la i Maukele, `eä
`Ühï`ühä mai ana, `eä
Ke nome a`e la i`ä Puna, `eä
Ka mea nani ka i Paliuli, `eä
Ke pulelo a`e la i nä pali,`eä
Aia ka palena i Maui, `eä
`Äina o Kaululä`au, `eä
I hea käua e la`i ai, `eä
I ke alanui a`e li`a nei, `eä
Ha`ina `ia mai ka puana, `eä
No Hi`iaka nö he inoa, `eä
~ ~ ~
Pele is at Hawai`i
She is dancing at Maukele
She surges and puffs this way
Devouring the land of Puna
It makes Paliuli beautiful
Fire tongues leaping at the cliffs
It is heard at Maui
Land of Kaulula`au
Where will we find peace?
Oh, how we yearn on the road
The end of my song
A name song for Hi`iaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s